நான் எழுதிய பாடலில் நான் ரசித்த வரிகள் part 1 | my song my lyrics in tamil part 1நான் எழுதிய பாடலில் நான் ரசித்த வரிகள் part 1 | my song my lyrics in tamil part 1

நான் எழுதிய பாடலில் நான் ரசித்த வரிகளை
நீங்களும் ரசியுங்கள்
நீங்கள் ரசித்த என் வரியை பார்க்கும் அனைவரும் ரசித்திட
கருத்தாக பதியுங்கள்

source

No comments:

Post a Comment