Sarwashaktiman Prabhu (with Lyrics) – Hindi Christian SongVikashars House of Melodies International
SARWASHAKTIMAN PRABHU: Main Theme: Path of
security (Ps:91). Other ref : Luke 10:19.

LYRICS –
Sarwashaktiman Prabhu, Sarvoch Sehzada
Senayo ka Raja, Hoti rahe Maryada
Vipati ke din mei tujhe, Apne mandap mei chipayega
Pankho ke tale uske, Sharan tu payega

Maharog ho ya Kala azar, Tujh tak pahunch na payega
Charo ore girenge hazar, Sankat tujh tak na ayega
Yehovah hai Shaktiman, Tera Prabhu Balwan

Sinh aur nag ko kuchlega, Ajgar ko tu latadega
Shatru ke sari samarth ke, Adhikar ko tu hatayega
Yehovah hai Shaktiman, Tera Prabhu Balwan

Dhirg ayu se tript karega, Uddhar ka darshan dikhlayega
Aise Mahan Parmeshwar ko, Kaise tu nakarega
Yehovah hai Shaktiman, Tera Prabhu Balwan

Sarwashaktiman Prabhu, Sarvoch Sehzada
Senayo ka Raja, Hoti rahe Maryada
Vipati ke din mei tujhe, Apne mandap mei chipayega
Pankho ke tale uske, Sharan tu payega

source

No comments:

Post a comment